aboutus

ใบรับรอง

โพรไฟล์ QC

บริษัท ของเรา มีอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและบนพื้นฐานของการพัฒนาเดิมและการพัฒนาความหลากหลายของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การกระจายความเสี่ยงมากขึ้นและสูงขึ้น

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีของผู้ใช้และกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ มีอุปกรณ์การทดสอบขั้นสูงและปรับปรุงระบบการจัดการเราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า!

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Mr. Ronald
โทร : +86 13928299440
แฟกซ์ : 86-757-81803949
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)